- TJÄNSTER -

    Tjänster    

 

Företagsförsäkringar

 

Alla företag måste ha en företagsförsäkring och ofta har försäkringsbolagen ett paket för en viss verksamhet, men även om grunden ser likadan ut kan det skilja otroligt mycket mellan olika företag, vi kollar vad just ditt företag behöver för försäkringar för att sen jämföra vilket som passar just dig!

 

Vi på Försäkringspartner Berguven är experter på sakförsäkringar. Hos oss får du bra och kvalificerad rådgivning i försäkringsfrågor som är anpassad utifrån dina behov. Genom att låta oss ta hand om din företagsförsäkring kan du som företagare lägga mer tid på just det du är bra på!

 

Fastigheter

 

Att ha rätt försäkring på sin fastighet eller bostadrättsförening är väldigt viktigt, ibland kan det vara svårt att veta vilka försäkringar man ska ha och det är då vi hjälper dig! Vi ser till så att du har rätt försäkringar till den bästa premien och villkoren.

 

Genom att ha en regelbunden kontakt med er som kund ser

vi till att underlaget för ditt försäkringsskydd alltid är uppdaterat.

Klagomålshantering

Försäkringspartner Berguven AB vill att ni ska vara nöjd med det arbete

som vi har utfört, är du inte nöjd.

 

Kontakta Mats Dahlström, klagomålet ska ske skriftligen via brev.

Motor/Transport försäkringar

 

Har du ett transportföretag? Eller har du ett företag med många fordon? Fordon kan vara kostsamma att försäkra, och är en riktigt

djungel av alla olika försäkringar som täcker olika skador som kan hända ditt fordon.

 

Därför hjälper vi dig att få ner kostnaderna men samtidigt ser till så att dem har rätt försäkringar för den verksamhet du bedriver.

KONTAKTA OSS!

Åsgatan 41, 791 71

Falun

info@fpartner.se

023-19500

Tillsyn

 Försäkringspartner Berguven AB står under tillsyn av finansinspektionen ( FI ) den myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden.

Bolagsregistrering

För att få bedriva försäkringsförmedling måste försäkringsförmedlingsbolaget vara registrerat hos Bolagsverket. Försäkringspartner Berguven AB är registrerat hos Bolagsverket för förmedling av samtliga skadeförsäkringsklasser.