Behandling av personuppgifter

  Behandling av personuppgifter  

www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/

Information angående vad den nya GDPR förordningen gäller se länk nedan