- OM OSS -

  

    Om oss    

Adam Dahlström

Försäkringsförmedlare

 

adam.dahlstrom@fpartner.se

Tel 023-19500

Mobil 070-1907172

Klagomålshantering

Försäkringspartner Berguven AB vill att ni ska vara nöjd med det arbete

som vi har utfört, är du inte nöjd.

 

Kontakta Mats Dahlström, klagomålet ska ske skriftligen via brev.

Mats Dahlström

Försäkringsförmedlare

 

mats.dahlstrom@fpartner.se

Tel 023-19500

Mobil 070-5525204

KONTAKTA OSS!

Åsgatan 41, 791 71

Falun

info@fpartner.se

023-19500

Tillsyn

 Försäkringspartner Berguven AB står under tillsyn av finansinspektionen ( FI ) den myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden.

Bolagsregistrering

För att få bedriva försäkringsförmedling måste försäkringsförmedlingsbolaget vara registrerat hos Bolagsverket. Försäkringspartner Berguven AB är registrerat hos Bolagsverket för förmedling av samtliga skadeförsäkringsklasser.