BilförsäkringOffert

Bilförsäkringar

Offertansökan

Trafikförsäkring


Det minsta skyddet och lagkravet, täcker endast 

ersättning för motpart.

Halvförsäkring


Ersättning för inbrott, stöld, stenskott, assistans och maskinskada.

Täcker inte skador vid ex. trafikolycka

Helförsäkring


Här ingår Vagnskada och ersätter skador på din egna bil.