- Dokumentbank -

    Dokumentbank    

Klicka på knapparna nedanför för att öppna filerna


Försäkringsförmedlarfullmakt

Denna fullmakt är den vanligaste, då kan vi hjälpa er att

ändra, uppdatera och jämföra era försäkringar.

För att vi ska kunna hjälpa er med era försäkringsfrågor

så behöver vi denna fullmakt. 

Informationsfullmakt

Denna fullmakt används enbart för att vi ska kunna få se

era försäkringar från försäkringsbolagen. Används denna kan vi inte återgärda eller hjälpa er med försäkringarna. 

Information angående vad den nya GDPR förordningen gäller, se länk nedan.

www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/

Klagomålshantering

Försäkringspartner Berguven AB vill att ni ska vara nöjd med det arbete

som vi har utfört, är du inte nöjd.

 

Kontakta Mats Dahlström, klagomålet ska ske skriftligen via brev.

KONTAKTA OSS!

Åsgatan 41, 791 71

Falun

info@fpartner.se

023-19500

Tillsyn

 Försäkringspartner Berguven AB står under tillsyn av finansinspektionen ( FI ) den myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden.

Bolagsregistrering

För att få bedriva försäkringsförmedling måste försäkringsförmedlingsbolaget vara registrerat hos Bolagsverket. Försäkringspartner Berguven AB är registrerat hos Bolagsverket för förmedling av samtliga skadeförsäkringsklasser.